banner

Polish Genealogy

since 1995

Historia Polski


Tree:  

Results 1 to 65 of 65     » See Gallery

   

 #   Thumb   Description   Linked to 
1
001 - Mieszko I
001 - Mieszko I
 
2
002 - Bolesesław Chrobry
002 - Bolesesław Chrobry
 
3
003 - Mieszko II
003 - Mieszko II
 
4
004 - Kazimierz Odnowiciel
004 - Kazimierz Odnowiciel
 
5
005 - Bolesław Śmiały
005 - Bolesław Śmiały
 
6
006 - Władysław Herman
006 - Władysław Herman
 
7
007 - Bolesław Krzywousty
007 - Bolesław Krzywousty
 
8
008 - Władysław Wygnaniec
008 - Władysław Wygnaniec
 
9
009 - Leszek Biały
009 - Leszek Biały
 
10
010 - Władysław Laskonogi
010 - Władysław Laskonogi
 
11
011 - Mieszko Plątonogi
011 - Mieszko Plątonogi
 
12
020 - Henryk Brodaty
020 - Henryk Brodaty
 
13
021 - Jadwiga Śląska
021 - Jadwiga Śląska
 
14
022 - Henryk Pobożny
022 - Henryk Pobożny
 
15
023 - Konrad Mazowiecki
023 - Konrad Mazowiecki
 
16
024 Bolesław II Rogatka
024 Bolesław II Rogatka
 
17
025 Bolesław Wstydliwy
025 Bolesław Wstydliwy
 
18
026 Leszek Czarny
026 Leszek Czarny
 
19
027 Henryk IV Prawy (Probus)
027 Henryk IV Prawy (Probus)
 
20
030 Przemysł II
030 Przemysł II
 
21
031 - Historia Piastów. Władysław Łokietek
031 - Historia Piastów. Władysław Łokietek
 
22
032 - Historia Piastów. Kazimierz Wielki
032 - Historia Piastów. Kazimierz Wielki
 
23
18 - Podziały i zjednoczenie państwa polskiego
18 - Podziały i zjednoczenie państwa polskiego
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
24
21 - Utwierdzenie państwa polskiego
21 - Utwierdzenie państwa polskiego
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
25
24 - Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386-1444)
24 - Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386-1444)
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
26
27 - Zachwianie równowagi stanów w Polsce (1445-1506)
27 - Zachwianie równowagi stanów w Polsce (1445-1506)
 
27
34 - Osłabienie władzy monarszej w Polsce (1587-1607)
34 - Osłabienie władzy monarszej w Polsce (1587-1607)
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
28
36 - Od rokoszu zebrzydowskiego do wojen kozackich
36 - Od rokoszu zebrzydowskiego do wojen kozackich
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
29
40 - Polska w okresie wojen tureckich
40 - Polska w okresie wojen tureckich
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
30
42 - Czasy saskie w Polsce
42 - Czasy saskie w Polsce
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
31
43 - Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
43 - Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
32
49 - Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed 1846 r.
49 - Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed 1846 r.
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
33
51 - Polska w dobie wielkiej emigracji
51 - Polska w dobie wielkiej emigracji
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
34
52 - Ziemie litewsko–ruskie pod zaborem rosyjskim
52 - Ziemie litewsko–ruskie pod zaborem rosyjskim
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
35
54 - Powstanie styczniowe
54 - Powstanie styczniowe
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
36
54a - Czasy reakcji po powstaniu styczniowym
54a - Czasy reakcji po powstaniu styczniowym
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
37
55 - Okres równowagi europejskiej (1871-1914)
55 - Okres równowagi europejskiej (1871-1914)
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
38
58 - Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904-1918
58 - Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904-1918
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
39
Bitwa pod Batohem
Bitwa pod Batohem
 
40
Die Kämpfende Republik
Die Kämpfende Republik
 
41
Dymitriady
Dymitriady
 
42
Gen. Wł. Anders i Monte Cassino...
Gen. Wł. Anders i Monte Cassino...
 
43
Geneza Powstania Warszawskiego
Geneza Powstania Warszawskiego
 
44
Jan III Sobieski Listy do królowej Marysieńki
Jan III Sobieski Listy do królowej Marysieńki
 
45
La Polonia in lotta 1939–1945
La Polonia in lotta 1939–1945
 
46
La République de Pologne en lutte 1939–1945
La République de Pologne en lutte 1939–1945
 
47
Operacja zaczepna Wojska Polskiego na Ukrainie
Operacja zaczepna Wojska Polskiego na Ukrainie
 
48
Pochód Tuchaczewskiego
Pochód Tuchaczewskiego
 
49
Powstanie Warszawskie – KONSEKWENCJE I OCENY
Powstanie Warszawskie – KONSEKWENCJE I OCENY
 
50
Przewodnik po historii Polski
Przewodnik po historii Polski
 
51
Social Engineering
Social Engineering
 
52
Testament of Fighting Poland The Final Message of the Polish Underground State
Testament of Fighting Poland The Final Message of the Polish Underground State
 
53
The Fighting Republic of Poland
The Fighting Republic of Poland
 
54
THE SOLDIERS FIELD
THE SOLDIERS FIELD
Łączka
 
55
Walcząca Rzeczpospolita 1939-1945
Walcząca Rzeczpospolita 1939-1945
 
56
WIRE BOUND STATE
WIRE BOUND STATE
 
57
Wizerunki książąt i królów polskich
Wizerunki książąt i królów polskich
Józef Ignacy Kraszewski
 
58
Zagon na Korosteń – październik 1920
Zagon na Korosteń – październik 1920
 
59
Zamość–Komarów 1920
Zamość–Komarów 1920
 
60
Zbrodnia Wołyńska
Zbrodnia Wołyńska
 
61
Znaki Pamięci, TRADYCJA RYNGRAFU W POLSKIEJ HISTORII
Znaki Pamięci, TRADYCJA RYNGRAFU W POLSKIEJ HISTORII
 
62
Łączka, groby bohaterów
Łączka, groby bohaterów
 
63
Борющаяся Речь Посполитая 1939–1945
Борющаяся Речь Посполитая 1939–1945
 
64
ЗАВЕЩАНИЕ СРАЖАЮЩЕЙСЯ ПОЛЬШИ Последнее послание Польского подпольного
государства
ЗАВЕЩАНИЕ СРАЖАЮЩЕЙСЯ ПОЛЬШИ Последнее послание Польского подпольного государства
 
65
Польська Республіка в боротьбі 1939 - 1945
Польська Республіка в боротьбі 1939 - 1945
 Quick Links

Contact Us

Webmaster Message